Tradicija in družina

Vinarstvo Simčič

Danes skrbimo za več kot 80 hektarjev vinogradov v Goriških brdih in v Vipavski dolini. V njih imamo pester sortni nabor za široko sortno in slogovno paleto vin, da lahko z njimi zadovoljimo okuse in pričakovanja svoje publike. Nadaljujemo z razvojem posestva in kleti, v delo pa se že vključuje tudi naša mlajša generacija.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje