Program razvoja podeželja


Naslov projekta

Oprema za vinsko klet iz naslova podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 ( PODUKREP 4.2: PODPORA ZA NALOŽBE V PREDELAVO, TRŽENJE OZ. RAZVOJ KMETIJSKIH PROIZVODOV ZA LETO 2016 - SKLOP B - PRP_27)

Povzetek projekta

Predmet investicije je osredotočen na posodobitev tehnološke opreme za predelavo grozdja, s čimer želi kmetija predvsem pridobiti na še večji kakovosti svojih vin. Investicija bo izvedena v dveh delih. Prvi del bo zaključen konec leta 2016, drugi del pa konec leta 2018 oz. v začetku leta 2019. Prva fazi investicije predvideva izvedbo strojnih instalacij za hlajenje vinske kleti in nakup hladilnika, druga faza pa nakup cevnega hladilnika in stiskalnice.

Cilji projekta

Eden od strateških ciljev kmetije poleg povečanja količin pridelanega grozdja, je sprememba strukture prodaje tako, da se bo povečal delež proizvodov, ki prinašajo višjo dodano vrednost, kar je neposredno povezano s kratkoročnimi cilji, ki jih kmetija želi uresničiti tudi s pomočjo investicije, obravnavane v tem dokumentu. Ti kratkoročni cilji pa so:
izboljšanje kvalitete predelave grozdja in posledično povečanje prihodka na delovno moč;
izboljšanje pogojev dela;
večja konkurenčnost in tržnost kmetije.
Kmetija bo zastavljene cilje dosegla z nakupom opreme. Na ta način bo lahko sledila povpraševanju po kakovostnih vinih. Sodobna tehnologija bo poleg kakovosti zagotovila tudi znižanje proizvodnih stroškov.

Pričakovani rezultati

Učvrstiti pozicijo proizvajalca vrhunskih vin na slovenskem trgu in z visoko kvalitetnimi vinskimi proizvodi prodreti, v večji meri kot do sedaj, na tuje trge.

Obdobje trajanja projekta: od 9.12.2016 do 31.1.2019

 

Spletna stran stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Spletna stran Programa razvoja podeželja 2014 - 2020: http://www.program-podezelja.si/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje