"Vinarji predstavljajo (iz svojih kleti): Refošk"

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje