"Simčičevi nikoli ne počivamo, vedno delamo kaj novega v vinogradih in v kleti"

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje