"Najlepše pa je takrat, ko je tudi najbolj naporno - med trgatvijo"

Objavljeno v reviji Obrazi, junij 2023

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje