Članek v Primorskih Novicah

Danes o nas pišejo Primorske Novice.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje