Chardonnay 2019, on the "opoka" soil

Our beatiful chardonnay on the "opoka" soil. 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje